Stråk-
kvartetter

Opus № 1
Glad
Den 29 juni 1998
Stråkkvartetter

Startsida

N

är jag skriver musik, kan jag ibland bli rådvill i fråga om instrumenteringen. En del musik känns helt enkelt inte pianistisk, utan snarare koristisk. Problemet med musik som skulle passa bra för kör är emellertid att den tarvar någon sorts text, och det är inte alltid bra texter finns att tillgå. När jag saknar bra text, brukar jag därför notera musiken för stråkinstrument.

J

ag kan själv inte spela något stråkinstrument, men jag inbillar mig att det är en bra instrumenttyp att skriva musik för när man har musikaliska idéer, men saknar bra uppslag för instrumentering. Violinen, altviolinen och cellon täcker på ett bra sätt in det tonomfång jag gärna håller mig inom, och dessa instrument kan dessutom frambringa toner av vitt olika kvaliteer, eftersom strängarna både kan knäppas och spelas på med stråke.

P

å den här sidan publicerar jag några exempel på musik som jag har skrivit för stråkkvartett. Du som har tillgång till en sådan får gärna ladda hem mina notexempel och provspela musiken. Jag är inte så generös med anvisning av stråkarter, utan lämnar gärna till varje hugad ensemble friheten att spela på det sätt som känns bäst.

Kvarnbacksmarsch komponerad 11 december 1997

Jag skickade det här stycket till en väninna som spelar nyckelharpa, för att höra vad hon tyckte. Hon tyckte tydligen om det, för hon la upp det på sin hemsida som en sorts presentationstrudelutt. Därför bär det hennes namn.

Stråkkvartett komponerad 22 december 1997

Stycket tycker jag lämpar sig väl för stråkkvartett, varför det bär detta banala namn.

Vrede komponerad 23 januari 1998

En gång kom min bror hem till mig och ville att jag skulle skriva ett pianoackompanjemang till en låt som han hade skrivit. Han var märkbart stressad och ville att arbetet skulle gå fort. Hans humör gav mig ingen ro och satte stopp för all inspiration. I vredesmod över hans stressande attityd skrev jag i stället det här stycket.

Indianer komponerad någon gång efter millennieskiftet

Detta är egentligen en tonsättning av Gustaf Frödings dikt Indianer. Dock har jag här noterat den för stråkar, för jag tycker att det är svårt att få texten att passa i understämmorna, som följer helt andra fraseringar än dikten. Stycket skulle mycket väl kunna framföras som en växelsång mellan två personer, med beledsagning av fyra instrumentstämmor.

Veckovisan kompositionsdatum okänt

Det här är ett av mina märkligare stycken. För ett otränat öra kan det låta som att stycket slutar i samma tonart som det börjar, men det gör det inte.

© Linus Ganman,