Våren
 

Constrained writing
De första stegen
Librettots början
Herodes och hans vrede
Att möblera om
Teologi

Våren
Sommaren
Hösten
Vintern

Startsida

 
VÅREN - MARIA

Våren lyfter ur sin djupa ränsel
ännu en förföriskt vacker dag.
Markens rötter återfår sin känsel,
vinden ruskar liv i ax och ag
och med brandgul färg och glödgad pensel
målar solen skyn i breda drag.
 
 
Bäckens vatten virvlar så det stänker;
fisk och plankton fröjdas i dess skur.
Spirandet och gryningsljuset skänker
mod och kraft åt skogens alla djur
och åt alla kärlekspar som tänker
på när de ska sätta bo, och hur.
 
 
Ljuvligt doftar blommorna och gräsen;
strävsamt är vart litet frö som gror.
Stilla över stränderna och näsen
sköljer vågen allt som står i flor.
Högst bland världens alla goda väsen
står dock blott Maria, HERRENS mor.
 
 
Hon anar ej, att han, som ställer
i ordning varje äng och hage
och skapar sporer, frön och celler,
snart ska få bo i hennes mage,
men denna dag, när vinden ruskar
varenda liten blomsterstängel
och solen värmer träd och buskar
får hon ett bud från HERRENS ängel:
Luk 1:26-27
 
HERRENS ÄNGEL:
 
Var hälsad, rena jungfru; du
som nu har HERREN med dig!
Luk 1:28
Kom närmare, och lyssna nu;
en hälsning vill jag ge dig!
Var inte rädd, men hör nu på
Luk 1:30
mitt enkla glädjebud;
Du ska bli havande och få
Luk 1:31
en son av HERREN GUD.  
 
MARIA:
 
Nu måste du nog ge mig svar
om du kan rätt förstå mig.
Jag har ju aldrig haft en karl
så särskilt tätt inpå mig.
Så, vad betyder dessa ord -
Vet du vad HERREN vill?
Ska han nu vandra på vår jord -
och hur ska det gå till?
Luk 1:34
 
HERRENS ÄNGEL:
 
Ditt barn har ingen jordisk man
som far och äldre like.
Av helig ande avlas han
och sänds från himlens rike.
GUDS kraft ska vila över dig
och allt ska gå dig väl
när helig ande visar sig
och lever i din själ.
Luk 1:35
 
Marias läppar syns plantera
ett saligt leende kring munnen.
Hon vill så gärna veta mera,
men ängeln är med ens försvunnen.
Förvånad kisar hon mot solen,
men strax dras blicken ner mot marken,
ty något händer under kjolen.
Nu känner hon den första sparken!
 

© Linus Ganman,