Shaw’
numbrid

Shaw Uncial
Shaw’ numbrid
Shaw’ näidised
Estonia
Estonia näidised
Kufi nurgeline kiri

Kalligraaf

 

Kaks ringi

M

inu elukogemus räägib mulle, et inimene võib olla kas keeletark või numbritark. See oletus on igal juhul kooskõlas minuga; mulle meeldivad keeled, aga ei taipa matemaatikat. Juhul, kui see oletus jääb ka laiemale perspektiivile oluliseks, võib ta ehk seletada, miks paistab nagu neil meiesuguste eesti keele rääkijate kasutuses olevatel numbritel on meie kirjatähtedega võrreldes täiesti teistsuguse päritoluga. Oma kirjatüübi Shaw jaoks võisin kõigi kirjatähtede kujundamiseks kasutada üht ja sama põhivorm — kokkujoonistatud ringe.

Shaw Uncial

K

eerulisemaks läks numbritega. Ma vapralt püüdsin kujundada numbreid kokkujoonistatud ringide põhjale. Keegi teine kui mina ehk oleks sama põhivormiga paremini hakkama saanud, kuid mina sellega toime ei tulnud. Alles kõigile Shaw’ tähtedele mõeldud ühisest põhivormist loobudes, jõudsin oma eesmärgile tükk maad lähemale. Siiski tean, et kirjatüübi kujundaja ei peaks ratsmeid täiesti lõdvale laskma. Kui liiga sageli kinnitatud põhimõtetest loobuda, siis kirjatüübi mulje jääb liiga harali, aga kui põhimõtted on liiga kitsas, siis võib kirjatüüp hoopis muutuda liiga raskesti loetavaks. Pole ime, et roomlased, kellelt kõik pärineb, valisid oma arvude väljendamiseks kirjatähed. Kirjatähed on numbritest esteetiliselt meeldivamad.

Shaw Uncial

© Linus Ganman,