Kufi nurgeline
kiri

Shaw Uncial
Shaw’ numbrid
Shaw’ näidised
Estonia
Estonia näidised
Kufi nurgeline kiri

Kalligraaf

 

Mu matavihik

K

ui ma käisin koolis, saime hindeid viiepallisüsteemi järgi. Viis oli parimaks saadavaks hindeks ning üks oli kõige halvemaks. Või, eriti nõrgad õpilased võisid hindeks saada isegi kriipsu või nulli. Seitsmendast üheksanda klassini oli mul matemaatikas neli, tegelikult ilma suure vaevata. Tundsin mata vastu vaid mõõdukat huvi, aga taipasin selle eesmärki. Kui ma siis hakkasin gümnaasiumis õppima, ja õpetaja hakkas sirgjoone võrrandist, mingist tõusuks nimetatud arvsuurusest ja paraboolidest rääkima, siis kaotasin ainest igasuguse aimu. Ma küsisin õpetajalt, milleks need oskused oleksid kasulikud. Seal ja tollal tegi mu õpetaja ühe oma elu suurima pedagoogilise vea. Ta vastas: „Selle seletamiseks meil ajast ei piisa”. Seal ja tollal tegin otsuse et matale mitte kunagi enam kilovattsekunditki energiat pühendada. Ma lahkusin gümnaasiumist kahega matemaatikas. Selle pärast on mul peaaegu häbi. Mulle oleksid tegelikult pidanud antama kriipsud. Aga ma olin ju ikka tundides kohal. Ma raiskasin kooli vahendeid siiski ruudulisi pabereid kulutades. Pühendasin oma matatunnid mustrite joonistamisele. Ükskord Noorpiilurite Käsiraamatust enda leitud vana vabamüürlastähestiku poolt inspireerituna hakkasin joonistama sirgjoonelisi kujundeid. Ma tulin selle peale, et nelja nagu ülaloleva pildi vasakul üles pandud punkti võib viiel eri moel ühendada, kui ainult x- ning y-telgede juurde jääda, nimelt nii, et kujunduvad kujundid, mis sarnanevad tähtedega u, c, a, j ja o. Kui ma siis laiendasin ühendatavate punktide arv 22-st 32-ni, siis õnnestus moodustada veel kujundeid. Nimelt 431 tükk, juhul kui see kellelegi huvi pakub. Kolm neist näevad niimoodi välja:

Mu matavihik

A

astad möödusid, ja ma unustasin oma näiliselt mõttetu mängu ära. Või õieti öelda, pärast gümnaasiumi polnud ma iialgi sunnitud tegelema selliselt mõttetu asjaga nagu matemaatika, et ma võiksin endale lubada ruudulistele paberitele sirgjoonelisi kujundeid joonistada. Selle asemel sai must öise pummelungiga tegelev kõrgkooliõpilane ja hiljem kontorirott, ja hakkasin niisiis millegi tunduvalt tähtsamaga tegelema, nimelt tühjameelse netisurfamisega. Ühe sellise netiekskursiooni ajal sattusin kufi nurgelisele kirjale, mis on teatud araabia keele rääkijate harrastatud kunstivorm. Äkki taipasin, et minu endiselt harrastatud kritseldamine suurel määral sarnaneb paljusid huvitava ning isegi väljapaistvas arhitektuuris esineva kunstivormiga. Kufi nurgeline kiri võib väga õigesse kohta sattuda kõiges kudumisjuhenditest mosaiikideni ja isegi kõige viletsamate graafikakaartidega arvutites.

Kufi nurgeline kiri

K

ufi nurgeline kiri tekkis umbes tuhat aastat enne kui ma sain matas oma kahe. Kufi kiri on saanud oma nime tänases Iraagis asetseva Al-Kūfah nimelise linna järgi, aga kiri on juba Al-Kūfah linna rajamist eelnevast ajast peale tuntud. Araabia kiri koosneb 18 rasm’iks nimetatud tähevormist. Näiteks põhinevad b- ja t-häälikud esindavad tähed samal rasm’il, kuid tänapäevases normaalkirjas neid eraldatakse erinevate i’jam’iks nimetatud abimärkidega. Kufi nurgelist kirja on üsna raske lugeda, ja tal on ennekõike kaunistav otstarve. Selle kirja vähest loetavust toetab i’jam’ide puudumine. Kufi nurgelises kirjas näevad niisiis näiteks b ja t ühesugused välja.

  B T
Kufi kiri ilma i’jam’ita Baa Taa
Nüüdisaegne kiri i’jam’iga Baa Taa

S

ellele, kes üldse ei tea, kuidas üldiselt araabia ja eriti kufi nurgeline kiri on üles ehitatud, võivad ehk sellest arusaamiseks abi pakkuda allolevad pildid. Vasak pilt on sama pilt nagu selle lehekülje üleval ja parem pilt näitab sama nime nagu ka vasakul pildil, aga kufi nurgelist kirja matkida püüdvas ladina kirjas kirjutatuna. Ladinakirjalise variandi vähene loetavus peaks andma arusaamist sellest, kui vaevalt loetavana paistab araabia variant isegi araabia keele rääkijatele. Nagu mainitud pole kufi nurgeline kiri iialgi olnud kergesti loetav olemiseks mõeldud, vaid ainult kaunistav olemiseks. Kes silmi lahti hoiab, võib ent ehk leida salasõnumeid sealt, kust mittetähelepanulikud leiavad vaid ornamente.

Kufi nurgeline kiri

© Linus Ganman,


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .