Østerlars
 

Alvor
Artiom
Berlin
Bern
Bildt
Blinkenbergsparken
Bratten
Bretten
Dakar
Dellen
Descartes
Donegal
Dryp
Ed
Eriete
Essingen
Fur
Glava
Hilton
Håan
Jakan
Kilen
Kisar
Kista
Knåll
Kroppa
Kwai
Kökar
Lafayette
Leinster
Lillkågeträsk
Liskey
Llanfairpwllgwyngyll
Lövånger
die Matte
Mary Moo
Mauretanien
Milano
Minnesota
Mokker
Nor
Näcksjön
Näkten
Os
Peru
Québec
Queens
Quito
Raqqah
Rawet
Rex
Roskilde
Salfit
Saloniki
Shanghai
Ski
Skinnskatteberg
Soo
Stillerydsviken
Strömma
Sumpan
Teheran
Thrakien
Tidan
Tjänsen
Toscana
Tyrolen
Täng
Østerlars
Östersund
Överrödå

Startsida
 

J

ag är in­gen ex­pert på ut­tal av dan­s­ka ort­namn, men jag vet att Born­holm, nam­net på ön där Øs­ter­lars lig­ger, gär­na be­to­nas på den näst sis­ta sta­vel­sen på sven­s­ka, me­dan den be­to­nas på den sis­ta på dan­s­ka. Det­ta li­te märk­li­ga för­hål­lan­de gör att jag inte helt säkert vet på vil­ken sta­vel­se Øs­ter­lars av hävd be­to­nas på sven­s­ka, men jag har i al­la fall här ut­gått från att det ska be­to­nas på den sis­ta sta­vel­sen, och så­le­des även från att det där­för bor­de kun­na rim­ma på bå­de ba­ga­ge och mus­tasch.

R

e­san den­na li­me­ricks hu­vud­per­son gör går dock långt utan­för Dan­marks grän­ser. Egent­li­gen bor­de jag vi­sa två kar­tor här, men jag nö­jer mig med att kons­ta­te­ra att det tar tolv tim­mar och tio mi­nu­ter att fly­ga från Brest i Frank­ri­kes nord­väst­ra hörn till Cayen­ne i Fran­s­ka Gu­ya­na. Om sjö­man­nen som tog med flat­lu­sen på re­san sin yr­kes­ba­na tro­gen fär­da­des med båt, tog re­san san­no­likt myc­ket mer tid än så i an­språk. Låt oss hop­pas att de­ras färd till­sam­mans blev an­ge­näm för dem båda, trots att flat­lu­sens al­la till­hö­rig­heter blev kvar på Born­holm.

© Linus Ganman,