Fyra
dimensioner

Fyra dimensioner
Konstiga bokstäver
”Det där är inte ryska!”
Varför pratar de så fort?
Kerstin Ekman m. fl.
Skrivstil
”Szolzsenyicin”?
Hårt och mjukt
Allofoni
Krusse och grabbarna
Uttal
Betoning
Ordförråd
Att översätta
Vad är svårast?

Grammatik
Böjningar
Rätt och fel
Genus
Artiklar
Verb

Startsida
SkriftTal
Konsumtion Läsa Lyssna
Produktion Skriva Tala

N

ästan alla mänskliga språk kan sägas vara fyrdimensionella verktyg. Som synes i schemat härovan kan man läsa, lyssna på, skriva och tala språk. Detta gäller åtminstone för alla språk som omfattar en skriven variant, och dit räknas både ryska och svenska. Mina elever vill gärna behärska talet så fort som möjligt, men mitt råd till alla som vill lära sig ryska är dock att först rikta in sig på att läsa mycket.

F

ör att kunna producera språk, det vill säga skriva och tala, måste man först konsumera mycket språk, alltså läsa och lyssna. Eftersom ryska är ett språk som man inte hör så ofta i just Sverige, kan det vara bra för de ryskstudenter som bor där att koncentrera de inledande studierna just på läsning. Det är, trots teknikens landvinningar, fortfarande det skrivna språket som dominerar i lexikon, och om man ska kunna slå upp ett ord i lexikon, måste man veta hur det stavas. Sedan kommer, i lämplig tur och ordning, lyssning, skrivande och talande. Det är ingen vits att försöka producera språket förrän man har konsumerat det ordentligt, och det är ingen idé att försöka förstå genom att lyssna förrän man har läst sig till ett någorlunda stort ordförråd. Man ska absolut lyssna mycket på språket redan i början för att känna in dess rytm och ljud, men ändå inte omedelbart sikta in sig på att försöka förstå allt som sägs, för det leder i regel oftast bara till känslor av misslyckande och av att det främmande språket blir en övermäktig.

D

en schematiska bilden ser förstås lite annorlunda ut i länder där chanserna att få höra ryska oftare är större, som exempelvis i de forna sovjetrepublikerna eller i länder som gränsar till Ryssland, men schemat på den här sidan är lämpligt att hålla sig till generellt om man bor i andra länder än dem.

© Linus Ganman,