”Det där är
inte ryska!”

Fyra dimensioner
Konstiga bokstäver
”Det där är inte ryska!”
Varför pratar de så fort?
Kerstin Ekman m. fl.
Skrivstil
”Szolzsenyicin”?
Hårt och mjukt
Allofoni
Krusse och grabbarna
Uttal
Betoning
Ordförråd
Att översätta
Vad är svårast?

Grammatik
Böjningar
Rätt och fel
Genus
Artiklar
Verb

Startsida
SkriftTal
Konsumtion Läsa Lyssna
Produktion Skriva Tala

Ä

ven om många av oss svenskar inte vet vad som är vad av norskt och danskt skriftspråk, kan vi ibland tycka att det är lite tråkigt att icke-skandinaver lätt blandar ihop oss med norrmän och danskar. Ett knep de ambitiösa kanske tyr sig till är att se efter vilka bokstäver vi använder. (Om någon använder ä och ö i stället för æ och ø är det med största sannolikhet en svensk.) Om du sen väl har bestämt dig för att lära dig ryska, kommer du kanske att träffa många människor som sticker åt dig saker med kyrillisk text på och vill att du ska läsa eller översätta texten åt dem. För att spara mycket tid, kan du lära dig några knep för att känna igen vad som är ryska och vad som inte är det, även redan då du själv inte ännu kan så mycket ryska. Det är nämligen inte allt som skrivs med kyrillisk skrift som är ryska! Ett exempel på äkta rysk text kan se ut så här:

 Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

S

å långt är allt gott och väl, men det finns ett språk som använder nästan helt samma alfabet som ryskan. Tänk om du stöter på en text som denna:

 Bсеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.

D

et första du kan lägga märke till i texten ovan är bokstaven ъ, som används på ett helt annat sätt än i ryska. Dels är den mycket vanligare än i ryska, och dels kan den stå mellan två konsonanter. Exempeltexten härovan är på bulgariska. Samma text kan på ett annat språk se ut så här:

 Cваком припадају сва права и слободе проглашене у овој Декларацији без икаквих разлика у погледу расе, боје, пола, језика, вероисповести, политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или других околности.

H

är är det bokstäverna j, љ, њ och ђ som skvallrar om att språket inte är ryska, utan serbiska. Nära besläktat med det serbiska kyrilliska alfabetet är det makedonska, som dock även har bokstaven ѓ. I makedonsk tappning ser texten ovan ut så här:

 Сите права и слободи наведени во оваа Декларација им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на нивните разлики, како што се: раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сопственост, раѓање, или друг статус.

O

m man kan hela det ryska alfabetet, är det oftast ganska uppenbart vad som är ryska och inte, men det kan ju också vara kul att kunna säga vad det som inte är ryska i själva verket är. Om det inte är fråga om bulgariska, kan man oftast skilja ryska från de andra språk som skrivs med kyrillisk skrift genom att leta efter bokstäver som ryskan inte har. Så här ser till exempel ukrainska ut:

 Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

U

krainskan känner man lättast igen på bokstäverna є, і och ї, samt att bokstavskombinationen ьо är vanligare än i ryskan. I ukrainskan använder man också apostrof (') i många ord där ryskan skulle ha använt ь eller ъ. Samma text på vitryska ser ut så här:

 Кожны чалавек павінен валодаць усімі правамі і ўсімі свабодамі, што абвешчаны гэтай Дэкларацыяй, без якога б там ні было адрознення, як напрыклад у адносінах расы, колеру скуры, полу, мовы, рэлігіі, палітычных або іншых перакананняў, нацыянальнага або сацыяльнага паходжання, маёмаснага, саслоўнага або іншага становішча.

V

itryskan känner man igen på bokstäverna ў och i, att bokstaven э är mycket vanligare än på ryska samt att den i andra slaviska språk så vanliga bokstaven и inte används alls! Utöver de slaviska språken som presenteras på den här sidan finns det ett antal till andra språkfamiljer tillhöriga språk som skrivs med kyrilliska bokstäver. Har man bara den minsta känsla för hur slaviska språk låter, brukar man kunna se att texter på de språken inte är ryska. Uzbekiska, slutligen, ser så här tjusigt ut:

 Ҳар бир инсон, бирор бир айримачиликсиз, ирқи, терисининг ранги, жинсн, били, дини, сиёсий эътиқоди ёки бошка эътиқогларидан, миллий ёки ижтимойий келиб чиқишидан, муклий аҳволи, қайси табақага мансублиги ва бошга ҳолатларидан қатъи назар, мазкур Декларайцияда эълон қулинган барча ҳуқуқлар ва зркинликлар соҳиби булиши керак.

© Linus Ganman,