Grammatik
 

Fyra dimensioner
Konstiga bokstäver
”Det där är inte ryska!”
Varför pratar de så fort?
Kerstin Ekman m. fl.
Skrivstil
”Szolzsenyicin”?
Hårt och mjukt
Allofoni
Krusse och grabbarna
Uttal
Betoning
Ordförråd
Att översätta
Vad är svårast?

Grammatik
Böjningar
Rätt och fel
Genus
Artiklar
Verb

Startsida

 

Linus Ganman

T

änk vad lätt det vore att studera språk, om det inte fanns någon grammatik! Tänk bara, vad lätt det vore att orientera sig i skogen, om man slapp läsa på kartan hela tiden! Och tänk vad lätt det skulle vara att köra bil, om man inte behövde lära sig några trafikregler! Nej, du hör väl hur tokigt det där låter. Men faktum är att det knappt finns något som väcker ett sådant obehag hos språkstuderande som ordet grammatik. Låt mig då försöka ta död på ett par missförstånd rörande grammatik.

  • Grammatiken har inte skapats för att göra språket svårare eller för att jävlas med dem som försöker lära sig det.
  • Ett språk som anses svårt rår inte för det självt. Ingen människa kan ställas till svars för om ett språk råkar vara svårt att lära sig.
  • Det går inte att lära sig språk bra utan att lägga ned mycket arbete.
G

rammatiken finns till för att systematisera språket och på så vis göra det lättare att hantera för den som lär sig det genom studier. (Man kan naturligtvis lära sig språk ”genom modersmjölken” också, men eftersom du läser det här nu, tror jag att det alternativet inte längre står till buds just för dig.) Visst har grammatiken sina krångliga fackuttryck, men om man väl har lärt sig dem en gång, kan man lätt sätta sig in i hur snart sagt vilket språk som helst är uppbyggt. Genom att lära sig vad de grammatiska termerna betyder, kan man också formulera sina funderingar kring hur språket fungerar på ett mycket smidigt sätt. Att studera språk utan att lära sig grammatikens terminologi är jämförbart med att till exempel aldrig lära sig räkneorden om man arbetar på snabbköp:

 ”Tvättmedelspaketen kostar lika många kronor som det var rövare i sagan om Ali Baba styck, men om du köper lika många paket som det var björnar i sagan om Guldlock så får du lika många kronor i rabatt som jag har fingrar och tår. Ska jag ta av mig strumporna, så att du kan kontrollräkna?”

D

en förste som sammanställde en grammatik för ryska språket var Michail Lomonosov, en man som levde på 1700-talet. Han delade in orden i klasser, sammanställde stavningsregler och dikterade villkoren för vilket mönster varje ord skulle böjas efter. Naturligtvis fungerade ryskan utmärkt som meddelelsemedel även före Lomonosovs tid, men för dem som lär sig ryska som andraspråk lade han grunden till en omfattande hjälpreda. Dessutom började kraven på normering och rättesnören att öka. Det låg liksom i tiden. Även i Sverige var det ju på 1700-talet som man lät grunda en akademi som skulle ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”, och det var också på 1700-talet som den tongivande skriftställaren Olof von Dalin verkade i Sverige. Michail Lomonosov och hans samtida levde under en epok när latinet ännu hölls för ett gott föredöme och högeligen levande språk, och därför föll det sig naturligt, att hans systematisering av det ryska språket har latinsk förebild. Det är av den anledningen som bland annat substantiv som i grundform slutar på -a kallas feminina. Så blev det enligt Lomonosovs klassificering, ty så var det redan i latinet.

M

an kan föreställa sig hur Lomonosov kan ha arbetat, om man själv försöker systematisera sitt eget språk. Tänk dig att du har att göra med en person som försöker lära sig ditt språk och att det går ganska bra för personen i fråga, men att du gärna vill ge vederbörande lite hjälp på traven. Då kanske det kan låta så här:

 

- Jag ska göra fint ute på torpet. Då blir det finare än alla andra torpena i byn. Jag ska räfsa undan alla lövena i trädgården, beskära trädena och plocka och frysa in bärena som växer på bakgården.
- Det låter ju bra, hördudu, men tänk på att neutrala substantiv bara har ändelsen -en i bestämd form i plural. Det heter torpen, löven, träden och bären.
- Jaha. Okej, då. Men tänk hur långa i ansiktenen grannarna ska bli! Och tänk hur vackert det blir ute på gärdenen i sommar när binen surrar omkring vid lantställenen.
- Ja, det verkar ju riktigt idylliskt, men nu är det ju på det här viset, att neutrala substantiv har ändelsen -a i bestämd form i plural. Det heter ansiktena, bina, gärdena och lantställena.
- Men du sa ju alldeles nyss, att neutrala substantiv har ändelsen -en i bestämd form i plural. Hur ska du ha det?
- Ääää ... jag menar alltså att neutrala substantiv har ändelsen -en i bestämd form i plural, utom när orden slutar på -n i obestämd form i plural, för då är ändelsen -a. Alltså: träd-en och bär-en, men gärden-a och bin-a.
- Som du vill. Du får gärna komma ut till torpet sen på kalas, när jag har skördat alla hjortrona, hallona och smultrona. De blir en sann fröjd för ögona!.
- Mmm ... jättegott, men om vi ska tala vårdat, så heter det faktiskt hjortronen, hallonen, smultronen och ögonen.
- Nu förstår jag ingenting! Du sa ju alldeles nyss, att neutrala substantiv har ändelsen -a i bestämd form i plural om de har ändelsen -n i obestämd form i plural.
- Ja, det är alldeles riktigt, men ord som slutar på -on i obestämd form i plural bildar liksom en egen liten grupp för sig. De har ändelsen -en i bestämd form i plural.
- Jaha, nu fattar jag! Precis som ekonen, stonen, kvittonen och bankgironen.
- Jag ger upp! Men Michail Lomonosov kanske skulle ha gjort så här:

N
E
U
T
R
A
L
A

S
U
B
S
T
A
N
T
I
V
Grundform som slutar på konsonant
SingularPlural
Obest. f.Best. f.Obest. f.Best. f.
bär,
hallon,
hjortron,
löv,
smultron,
torp,
träd
bäret,
hallonet,
hjortronet,
lövet,
smultronet,
torpet,
trädet
bär ( - ),
hallon ( - ),
hjortron ( - ),
löv ( - ),
smultron ( - ),
torp ( - ),
träd ( - )
bären,
hallonen,
hjortronen,
löven,
smultronen,
torpen,
träden
Grundform som slutar på vokal
SingularPlural
Obest. f.Best. f.Obest. f.Best. f.
ansikte,
bankgiro,
bi,
eko,
gärde,
kvitto,
lantställe,
sto
ansiktet,
bankgirot,
bi(e)t,
ekot,
gärdet,
kvittot,
lantstället,
sto(e)t
ansikten,
bankgiron,
bin,
ekon,
gärden,
kvitton,
lantställen,
ston
ansiktena,
bankgirona,
bina,
ekona,
gärdena,
kvittona,
lantställena,
stona
Isolerad grupp med stelnad dualisändelse (-on) i obestämd form i plural
SingularPlural
Obest. f.Best. f.Obest. f.Best. f.
ögaögatögonögonen

I

ngen lär sig att hantera ett språk som det meddelelsemedel det är tänkt att vara enbart genom att lära sig färdiga meningar utantill. Om man vill lära sig ett språk riktigt bra, lönar det sig att kunna lite om grammatik också. För en ovan kan det verka som att ta en förskräcklig omväg till kunskapen, men om man har vett att lägga det man lär sig på minnet och inte fylla på med ny kunskap förrän man till fullo förstår det man lärt sig senast, behöver man bara ta den förskräckliga omvägen en enda gång. Jag hade en gång en elev som gav upp hoppet om att lära sig ryska efter bara tre-fyra träfftillfällen. Han ringde till mig en kväll och frågade uppgivet: ”Men när ska vi börja med själva språket?” Jag svarade att man aldrig lägger taket på ett hus förrän grunden är gjuten och väggarna står på plats, inte ens om man har ritningen till huset framför sig. Mannen, som inte verkade alltför benägen att lägga ned så stort arbete i sitt lärande, men ändå väldigt hugad att se färdiga väggar, hade inte ens någon ritning.

© Linus Ganman,